Παραγωγή

Εγκαταστάσεις

Η ιδιόκτητη μονάδα παραγωγής, συνολικού εμβαδού 3.000m2, έχει έδρα στη Γέργερη Ηρακλείου Κρήτης. Βρίσκεται σε ένα ειδυλλιακό φυσικό περιβάλλον, μακριά από αστικά κέντρα. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τους χώρους παραγωγής και αποθήκευσης, καθώς και τα γραφεία της εταιρείας.
Το κέντρο διανομής της εταιρείας βρίσκεται στο 4ο χλμ. της Εθνικής Οδού Ηρακλείου - Μοιρών σε υπερσύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, συνολικού εμβαδού 8.500m2.
Στις εγκαταστάσεις ασκούνται αυστηροί έλεγχοι για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού. Η μονάδα παραγωγής και το κέντρο διανομής πληρούν όλες τις προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγιεινής τροφίμων.

Γραμμές Παραγωγής

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας λειτουργούν 5 γραμμές παραγωγής.
Η ωριαία παραγωγική δυνατότητα της εταιρείας είναι 60.000 φιάλες και απασχολεί 40 άτομα προσωπικό. Η εταιρεία έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων: EN ISO 9001:2015 και EN ISO 22000:2018 που περιλαμβάνουν όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα και την υγιεινή των προϊόντων της.

60.000 Φιάλες ανά ώρα
11500m2 Έκταση μονάδας παραγωγής
40 Άτομα προσωπικό